Fővédnök


A Konferencia fővédnöke Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarország elkötelezetten hirdeti, hogy a tehetséggondozás olyan nemzeti ügy, amelycsak akkor lehet igazán eredményes, ha a világ összefog a siker érdekében. Legyen bármilyen kiélezett a nemzetek és régiók versenye, a jövőnk közös. Így közös a legtöbb elvégzendő feladat is. Az Európai Tehetségtanácsot az a elismerés hozta létre, hogy az értékeinkkel való bölcs gazdálkodás a tehetség esetében is közös felelősség, mint minden, az emberiség jövőjét szolgáló feladat.

Abban az egyre inkább érzékelhetően egyensúlyokra épülő rendszerben, amelyben az emberiség él, egyetlen kimeríthetelen erőforrás létezik: a tehetségre épülő tudás.

A tehetség azonban önmagában kevés. Ahhoz, hogy ez a lehetőség kibontakozzék és a közjót, az egyetemes érdeket hatékonyan szolgálja, különleges figyelemmel kell törődni vele.

A természeti erőforrásokat csak meg kell találni, és megfelelő technológiával kiaknázni. A tehetség természete azonban más, hiszen azt az emberiség nemcsak felhasználja, hanem maga is teremti.

Egy magyar aforizma szerint „tehetséges az, aki többet tud, mint amennyit tanult”. Valóban: a tehetségben a legfontosabb számunkra a meglévő ismeretekre épülő teremtő erő. Fontos ez az önmagát megvalósító tehetséges ember számára, és fontos a közösség számára is. Egy-egy zseniális ötlet, a tehetség titokzatos ereje akár új korszakot is hozhat az emberiség életében - ahogyan történt az atomenergia használatának kidolgozásában vagy a számítástechnikában.

Nem kis büszkeséggel idézem éppen ezeket a példákat, hiszen mindkettőben elévülhetetlen érdemei vannak magyar tudósoknak. Vannak, akik tudják, hogy Neumann János és Wigner Jenő tehetsége egyazon szellemi műhelyben kezdett kibontakozni. Ez pedig nem lehet véletlen. Azt bizonyítja, hogy a tehetségnek nem elég megszületnie, megfelelő iskola,áldozatos figyelem kell hozzá, hogy a benne rejlő lehetőségekből valóság legyen.

Tisztelt Tanácskozók!

Albert Einstein egy levelében így jellemezte magát „Nem vagyok különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.” Mi nem kételkedhetünk Einstien tehetségében. Véleményét tiszteletben tartva azonban azt gondolhatjuk: a tehtség nagyon sokfélelehet, ezek egyike a kíváncsiság, amelynek megőrzése a tehetség kifejlesztéséhez, érvényre juttatásához nélkülözhetetlen.

Bízom abban, hogya most nyíló budapesti találkozó sok új, a gyakorlati munkában hasznosítható szempontot vet fel, új szakmai és emberi kapcsolatokat teremt. Túl ezen ismételten ráirányítja a társadalom figyelmét a tehetségek fölismerésének, fejlesztésének, kiteljesítésének fontosságára is.

Mindezzel pedig segít annak a nyílt, értékcentrikus légkörnek a kialakításában, amelyben a sok formálódó tehetség, a szellemi kiválóság, a szenvedélyes kíváncsiság ígéretből valósággá, új értékek forrásává válhat. .

Magyarország örömmel és a hazai tehetséggondozás eredményeire büszkén látja vendégül a kontinens szakembereit. A konferenciához jó munkát, eredményes találkozásokat kívánok!

Budapest, 2014. május 7.
Áder János

Nemzeti Tehetség Program
Copyright © Minden jog fenntartva.
Design & stratégia:
www.cyberdurer.hu